Header Ads

Amiről sokan nem tudnak: EZ történik a koronavírusban elhunyt személyekkel! ÍGY temetik el őket Magyarországon: (+18)


Egyre többen halnak meg koronavírusban és a járvány első hullámát tekintve a környező országokban a “temetések” egészen más módon zajlottak. Keveset hallani róla és kevesen is tudják mi történik pontosan azokkal, akik meghaltak a vírus által, lesz-e egyáltalán temetésük, vagy ha lesz is, akkor is hogyan. A Nemzeti Népegészségügyi központ oldalán a következő olvasható ezzel kapcsolatban: A COVID-19 megbetegedésben elhunytakkal kapcsolatban – amennyiben ez az eljárásrend vagy jogszabály, illetve jogszabály alapján kiadott hatósági rendelkezés eltérő szabályokat nem állapít meg – a fertőző betegségben elhunytakra vonatkozó általános rendelkezéseknek – elsősorban a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) fertőző betegségben elhunytakra vonatkozó rendelkezéseinek – megfelelően kell eljárni. A COVID-19 megbetegedésben elhunytak temetése során be kell tartani a következő előírásokat:
A közeli hozzátartozók, esetlegesen egyházi személyek közreműködésével, a halál után búcsút vehetnek az elhunyttól az egészségügyi intézmény eseti elbírálása alapján.
A hozzátartozóval a végső búcsúvétel előtt meg kell ismertetni a védőeszköz-használat és a kézhigiéné szabályait. A hozzátartozó számára a szükséges védőeszközöket (sebészeti szájmaszk, köpeny, gumikesztyű) az egészségügyi intézménynek kell biztosítania.
A búcsúvétel során kerülendő az elhunyt holttestével való érintkezés.
Gondoskodni kell valamennyi cső, drain vagy katéter eltávolításáról az elhunytból. A holttest bőrét helyileg fertőtleníteni kell 0,1% töménységű nátrium-hipoklorittal (hipó). A természetes testnyílások elzárását követően a holttestet dupla műanyag (szivárgásmentes) zsákba kell helyezni. A zsákok lezárásánál kapcsok használata tilos.
A zsákot kívülről 1% töménységű hipóval le kell törölni, majd a levegőn megszárítani.
A halottas zsákot fel kell címkézni, és a címkén a fertőzésveszélyt jelölni kell.
Egészségügyi intézményen kívüli elhalálozás esetén is be kell tartani a fenti előírásokat.
A holttest tárolása során 4 °C körüli hőmérsékletet szükséges biztosítani.
A holttestet lehetőleg egy kijelölt liften keresztül kell elszállítani az e célra biztosított járműhöz.
A szállító figyelmét külön erre a célra rendszeresített piros színű űrlap használatával fel kell hívni arra, ha az elhunyt COVID-19 fertőző betegségben halt meg.
A koporsón belül fentiek szerint műanyag zsákot kell használni a szállításra és az elhunytat kellő szilárdságú, vízhatlan módon hézagmentesített, ráillő fedéllel ellátott koporsóba kell helyezni.
Az új koronavírusban elhunytak szállítása során a fertőző betegeknél használandó védőfelszerelést (sebészeti orr/számaszk, köpeny, gumikesztyű) kell alkalmazni, melyet a temetkezési szolgáltatást nyújtónak kell biztosítania.
Szállítása után a kocsit azonnal fertőtleníteni kell, amelyről naplót kell vezetni. A napló tartalmazza a fertőtlenítés időpontjára, helyére és a fertőtlenítés módjára vonatkozó adatokat.
A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről – halott hűtő berendezésben – a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.
Hamvasztásos temetés esetén holttestet a hamvasztásig hűteni kell.
COVID-19-ben elhunytak holttestének konzerválása tilos.
COVID-19-ben elhunytak nyitott koporsóban történő ravatalozása tilos.
Az általános előírásoktól eltérően COVID-19 fertőző betegségben elhunyt temetésre való előkészítéséhez, szállításához műanyag (pvc, polietilén fóliát) vagy más, földben le nem bomló anyagot, kelléket szabad használni, azt az eltemetés során földbe helyezni. Forrás
loading...